Follow by Email

vineri, 26 august 2016

Patria Facebook

                    Motto:
dar avem nevoie de părerea ta!

Tinerii tuturor naţiunilor au nevoie stringentă de noi orizonturi. Statele actuale rămân încorsetate în platoşele serviciilor secret de îmbătrânite în relele tragice ale războiului care le curge prin sângele otrăvit de afacerile necuviincios de necuvenite. Generaţiile prezentului înconjurător refuză să crească în răsadurile politicii care şi-a mâncat omenia, tinereţea (X,Y, Z…) Alfa a evadat, deja, din serele vieţilor artificiale care li se pregăteau…ce va fi de acum înainte rămâne să ţină doar de transformările universale ale spiritului uman şi evoluţiei ! Un înveninat (CTP) suficient  le reproşa tinerilor „handicapul” de  a nu mai accepta să fie învăţaţi de alţi oameni, şi cărţi, şi instituţii (evident, ale sistemului), el fiind incapabil să observe cum tinerii se cuprind într-o educaţie interactivă şi cresc, deşi atât de amar, ca un nesperat buchet al dăinuirii – ferindu-se, astfel de involuntar, de otrava corupţiei spirituale care se autoporecleşte elită. Un rector de la UBB era, deunăzi, tare dezamăgit de tinerii pe care învăţământul (al cărui corifeu e disperat să rămână) îi tâlhăreşte de bănuţii cu care şi-ar putea plimba, şi ei – în caleşti de poveste, iubirile. Se întrevede o cotitură în care Umanitatea va putea fi ocrotită de răzbunări numai datorită însufleţirii ei de către o  altfel de tinereţe: sincer de iertătoare, necomplăcut de mărinimoasă ! S-ar putea ca tot ceea ce înseamnă politică să dispară, inovându-se, salutar, un alt mod de convieţuire inter / intra-instituţională. Chiar şi creştinismul, cel atât de mult prea rămas în urma civilizaţiei corespondent păstorite, nu va fi ferit de marele traseu al înnoirii orizonturilor. Pentru că în halul fără de hal al acestor aşa-zise ţinte cu care au fost substituite idealurile fiinţei umane, nu se mai poate respira nici un fel de dreptate. Şi nu e nimic grav, dimpotrivă, tinereţea doar că mărşăluieşte spre naturale tărâmuri de împlinire. Sistemul derbedeu al politicii,  care promovează tinereţea doar pe criteriul amantlâcurilor sau cel al beizadelelor, va fi alungat în văgăunile istoriei, singură tinere4ţea ar putea înăbuşi războiul cu pacea ei cutreierătoare, nimic nu va mai fi pentru voi, balauri ai statului răpit, căruia i-aţi tăiat mâinile şi i-aţi scos inima în formă de Patrie, punându-l să cerşească pentru o clică de derbedei raliaţi la tot felul de organizaţii subversive. Antitodul?! „Tinerii la Putere!”...

Însă iubirea nu va dispărea niciodată, ea constituie un fel de tatuaj spiritual după care se recunoaşte Tinereţea, în adâncimile ei de inimă şi suflet!

duminică, 7 august 2016

Tinerii… ca o Patrie în ilegalitate !

Avem o dureroasă senzaţie că se întâmplă ceva cu evoluţia vieţii sociale de azi. Şi nu-i vorba de încălziri globale şi efecte de seră, nici măcar de poziţionările de putere care se succed cu o neîncetată voluptate, nici faptul că nu ne putem elibera de clasa politică blindată în autovehiculul trădării de ţară, sau de mâhnirea că acestui capitalism care va pieri, până la urmă şi din păcate (totuşi), nu i poate înfrâna imperialismul scelerat pe care-l promulgă clipă-de-clipă şi cu o nepăsare înfricoşătoare…Aici e vorba despre tineri şi de modul cum sunt ei aruncaţi în marginile unei societăţi amorale. Cred că se observă cum, din vreme în vreme, nişte vajnici îmbătrâniţi în relele democraţiei prin care s-a năruit Ţara şi li s-au umflat lor conturile primesc ordinul de a răbufni cu valuri colective de ură împotriva tinerilor care, dealtfel, nici nu i-ar băga în seamă! După ce au instaurat acest tip feudal al democraţiei în care clasele conducătoare, guvernările, locurile de muncă bugetate şi afacerile sunt moştenite pe criteriul prostituării politice, aceşti îmbătrâniţi de atâtea revoluţii sângeroase nu mai au loc de tineri: că de „satanişti” ce sunt s-ar fi dus şi ei, Colectiv, să asculte muzică şi să se bucure după atâtea zile de amărăciune, umilinţă şi sclavie care li se oferă din plin ! Că satanismul li s-a amplificat cu ocazia UNTOLD, cum de-şi permit să râdă, să cânte şi să danseze când Ţara (nu-i aşa?!) e făcută praf şi uite ce pulbere de situaţii internaţionale se iţesc, încât nu mai poate fi sigură nici clasa asta politică de vreo guvernare la rând ! Aţi înţeles cum devin lucrurile dragi tineri?! NU, nu-i vorba de noaptea minţii, aici e cancerul invaziv al urii faţă de tinereţea pe care n-o pot cumpăra cu toţi banii hoţiilor, e disperarea că nu mai pot păcăli cum le mergea cu generaţiile care s-au tot băgat în seamă cu fudulia libertăţii de a-i îmbogăţi pe cei care-i minţeau, înfometându-şi copiii şi lăsându-i fără viitor…Secăturile astea sataniste ar face planuri politice şi fără de tineri, dar atunci cine să asude pentru ei şi care să mai fie satisfacţia dacă nu mai ai tineri să le dai ordine îmbătrânite, pe cine să umileşti zi-de-zi, clipă-de-clipă, în faţa cui să descinzi pe portiera parvenirii?! Le spunem, pe scurt, că tinerii îşi construiesc o adevărată Patrie, una nepieritor de legală – chiar dacă ura capitalului scelerat le-o condamnă la ilegalitate, că tinerii sunt singurii locuitori ai iubirii, că ei constituie chiar un instinct al vieţii…Şi nu ştim cum se face, dar probabil că tocmai această orânduire mai nedreaptă ca moartea le conferă astfel de configurări diamantine. Ce frumos de paradoxal au putut să crească în mlaştinile în care i-aţi împins cu rânjetul vostru demonic! Eu, unul, merg pe mâna tinerilor – până la capăt, atunci când ei îşi vor declara Puterea! Tânără prinţesă şi tinere prinţ, trăiţi şi faceţi-o precum vă este la îndemâna dorului de curând, rămâneţi într-o astfel de minunată îndreptăţire prin care să vă ocupaţi un acelaşi spaţiu, eliberat într-un altfel de timp!

sâmbătă, 6 august 2016

De la aplicaţia reală cu terorişti – la cea virtuală cu pokemoni

Tot ce se întâmplă într-o astfel de Omenire încolonată (înfometată) în spatele capitalului devorator are o cauză de interes dominant - manipulator şi un efect de realizare matematică a respectivului interes. Da, realizare matematică, pentru simplul motiv că omul colectiv (grupări, populaţii / popoare) nu constituie, deloc, o sumă ori un summum al calităţilor şi inteligenţei individuale ale fiecărui om / cetăţean, ci o dimpotrivă a manipulării! Capitalismul este o jecmănire – prin definiţie, or acest mod artificial de orânduire nu-şi poate întreţine imensul intestin imperialist decât prin găselniţe care să-i permită intromisiuni oriunde cineva de pe pământ asudă şi produce. Dar nu se va hrăni şi nu va vinde fără permisiunea cuiva anume. Aplicaţia cu terorişti a fost una dintre aceste tipuri de manipulare, pe orice lipsă de gândire că ar putea scăpa de sub control…Şi chiar că a scăpat, dar cui să-i pese?! S-a dovedit că le pasă exact celor care s-au umplut de banii realizării interesului cu bau-isis-ul terorist, aşa precum s-au folosit şi de povestea cu Osama Bin Laden - oierul care se infiltra printre sateliţii orbiţi şi prăvălea Turnurile Gemene de afaceri. Numai că internetul (marea afacerea cu manipularea, dar care îi joacă atâtea feste capitalului imperialist) face ca orice minune să dureze doar trei minute, aşa că jongleorii Planetei se confruntă, din ce în ce mai des, cu neputinţa de a lua minţile generaţiilor tot mai informate şi care, după câţiva metri în care se părea că plecau după fentă, i-au cam lăsat, cu teroriştii lor cu tot, ba chiar le strigă când au de gând să termine cu crimele astea îngrozitor de capitalistoide. Urmarea?! Ne-au dat, în contrapondere, o aplicaţie care să-i umple şi de bani, şi de satisfacţia că au dat de lucru generaţiilor (Alfa) X, Y, Z – una neapărat virtuală, făcându-se a uita că, de fapt, tinerii nu se vor împăca niciodată cu gândul că pokemonii ăştia virtuali nu vor fi transformaţi în realele forme capitaliste ale corpurilor off-shore cu care se preumblă toţi politicienii care năucesc lumea cu cojile democraţiei mincinoase, toţi miliardarii care tâlhăresc tinereţile oamenilor şi aruncă mizeriile asupra statelor secătuite, toţi analiştii, jurnaliştii şi orice astfel de hănţănitor de profesie şi pe care îi durea în cotul contului doldora de nedreptăţile şi durerea generală pe care o abăteau peste vieţile tinerilor şi pruncilor abia răsăriţi către viaţă… E chiar bună aplicaţia Pokemon, îi scoate pe tineri în aerul liber al antrenamentului necesar izgonirii leproşilor care conduc, jefuiesc şi mint Omenirea ! Antrenaţi-vă, tineri dragi ! Cât priveşte capitalismul nesătul ca o imensă gaură neagră, el trebuie luat cu parul izgonirii, altfel va înghiţi universul vieţii. Numai să nu devină mereu mult mai greu să ne eliberăm de „mafoamea” asta  cu gură deschisă occidental…deşi va mai rămâne o variantă: să-i păstrăm poleiala, circul şi artificiile cu care a luat minţile generaţiilor prostite definitiv şi să le amplificăm într-o orânduirea însănătoşită de mintea tinereţii unui acelaşi şi, totuşi, alt viitor al Puterii!

Capitalismul tâlhar de imperialist ce e ne defrişează munţii, ţările, iubirile şi vieţile, previzionez că generaţiile tinereţii Alfa îi va defrişa conturile şi va avea mărinimia să-i explice de ce trebuie să rămână o lume apusă!

duminică, 31 iulie 2016

România dintre marile imperii ale mileniului III

 Patria ne este sufocată, în primul rând, de vechiul, noul şi eternul imperiu al capitalului cotropitor, nepăsător şi ucigaş. El se propagă din vestul a cărui civilizaţie rămâne incompatibilă cu una culturală, constituindu-se într-una demolator de anti-umană. Tehnologia euroatlantică este, permanent, utilizată în scopuri îndepărtate de asanarea trăirii umane, principiile pe care se tot clădeşte acum nu numai că pervertesc acel modus vivendi de temelie a omenirii, cel care a tot împins dăinuirea ei înainte şi în pofida rudimentarităţii războinice care a trecut secolele prin sabia însângerării Planetei, ci se dovedeşte a fi o civilizaţie ale cărei limite transpar din îngrăşarea nemeritată a conturilor, din pustiirea teritoriilor unor populaţii pe care le condamnă la moarte şi înfometare…Mai este, apoi, imperiul prostituării moralei care ne califica în fiinţe superioare, cel cu democraţia care a demonetizat statul modern şi atât de greu înfăptuit – cucerire a umanităţii care se dovedeşte a fi beneficiat doar de anumita conjunctură istorică şi de spiritele înalte ale clasicismului, fiind supus adversităţii politicului care l-a urât întotdeauna. De această prostituţie cu democraţia are nevoie Vestul pentru a transforma popoarele în turme supuse psihozelor inventate în laboratoarele duhnind de tehnologie ucigaşă. Şi ce spirite curate construiesc toată această impresionantă tehnologie, ce frumoşi sunt tinerii inteligenţi, sărăciţi şi uşor de răpit din ţările lor complet demolate, puşi să urce cuceririle ştiinţifice pe noile culmi de pe care, într-o bună – zi, să le fie ucişi proprii copii ! Nu în ultimul rând se iţeşte, mârşav şi subversiv, cel de-al treilea imperiu, unul ameninţător şi războinic, un imperiu din cauza efectivă a căruia se nasc toate celelalte dihonii ale terorismului de toate felurile. De el beneficiază un şi mai restrâns număr de haite / grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii diavoleşti: exterminarea populaţiilor, dar să fie un „spectacol” care să le sature intestinele şi să le satisfacă unsuroasele distracţii morbide. Trei într-unul, moarte sigură a Omenirii ! De aici, s-ar putea să se creadă că Estul ar fi mai breaz, or’ nu e cazul, el doar că nu deţine tehnologia necesară revanşelor…Şi atunci, ce-i de făcut ?! Ei, bine, e mai mult decât evident: „Tinerii la Putere!”, dar este necesară o instantanee mişcare planetară, o mutare pe care doar înalte spirite cu experienţă, altruism şi vizionarism o pot iniţia. Numai astfel vor fi eliberate, implicit, toate domeniile prin care îmbătrâniţii în rele se susţin şi se trag unul după altul. Iar tinerii ar preda mandatul, de la o generaţie - la alta, răsădind, din nou, germenii pereni ai adevăratelor trăiri…

      Răsărită de la Apus, această Democraţie pe invers ucide Omenirea ! 

sâmbătă, 23 iulie 2016

Îndoctrinarea democraţiei imperialiste


Numai poftele dominatoare ale imperialismului aruncă, întotdeauna, Omenirea în ghearele războaielor nimicitoare. Vedem cum şi astăzi într-acolo ne îndreptăm. Democraţia este profitabilă doar celor ce subjugă alte popoare şi state. Dar are nevoie de o îndoctrinare mârşavă, una pregătită de ani şi ani, demarată prin uluitoarea minciună a libertăţii totale, cea prin care statele vizate nu se pot apăra de eşafodajul agenţilor de influenţă plantaţi în poziţiile cheie ale propriilor servicii secrete, guverne, economii, justiţii, ONG-uri etc. Şi nu poţi să te eliberezi de aceste căpuşe decât încălcând (n’aşa?) drepturile şi libertăţile fundamentale ale tuturor acestor trădători care şi-au găsit cea mai bănoasă profesie. Fiindcă oamenii cinstiţi şi productivi ai popoarelor nici nu au nevoie, dar nici nu vor primi vreodată sprijin pentru a e fi apărate aceste drepturi şi libertăţi de care nu au, efectiv, nevoie. Sau ale căror adevărate drepturi le pot fi (şi sunt) apărate doar de statele naţionale. Turcia încearcă să se elibereze de formidabilul stat paralel şi trădător subvenţionat de ce mai josnic imperialism colonialist – democraţia euro-atlantistă. Cea care ne-a şi aruncat în aer frumosul vis al oamenilor oneşti: Europa Unită. Atâtea tragedii, atâţia oameni ucişi fie de făcătura terorismului, fie de bumerangul propovăduirii atâtor non-valori cancerigene: pederastia homofobă, incestuoasa pedofilie, osanalele ridicate înşelăciunilor de afaceri, mângâierea secăturilor manipulatoare, a politicienilor târâtori, a judecătorilor care să administreze dreptatea, privarea tinerilor de îndreptăţitul lor viitor, transformarea vieţii naţionale într-o vastă şi eternizată închisoare - în care să ţi se prescrie un tratament (din import) către moarte…Vedem, pe faţă, ce era în Turcia unui Erdogan căruia nu i se permite să ia măsuri, după ce lovitura imperialistă a ucis în masă. Asta e noaptea minţii, de aceea cred eu că nebunia războiului nu mai poate fi evitată ! Să facem, însă, un exerciţiu de imaginaţie şi să ne gândim ce este în România, cum de 26 de ani suntem conduşi de agenţii americanismului dominator, nicidecum civilizator. Ce încrengături urâte ni se ascund, ce nemernici ne conduc şi ne mint, ce secături criminale ne-am tot înghesuit să votăm, cu câtă fudulie a reuşit hănţăneala imperialistă să ne batjocorească partea dreaptă a votului aducător de sărăcie ! Brexit, ai ? Lovituri NATO de stat NATO, ai ? Atentate teroristoide, ai ? Copii însângeraţi, ai mă?  E limpede care e singura cale: „Tinerii la Putere!” şi luaţi-vă Omenirea înapoi ! 


duminică, 10 iulie 2016

Circul democratiei imperialiste si zanganitul armelorDupa ce a casapit tarile tuturor continentelor – prin inlesnirea facuta de fiecare stat derbedeu instaurat cu forcepsul democratiei fatale, Occidentul (imperialist prin definitia capitalului) a cam observat ca populatiile s-au trezit din vorbaria goala mai ceva ca rafturile comunismului si nu mai vor lozinci, ci ar pofti (ce surpriza, ce neobrazare!) sa-si hraneasca pruncii si s-o faca pe masura eforturilor si inteligentei poporului. Si ce sa faca nenea Occidentul ca sa ne mai prosteasca o perioada de timp, sa-si tina trantorii interni si drogatii votanti pe asigurari sociale doldora de suferinta si lacrimi ale copiilor din Orientul care nu-i asa, nu merita nici sa munceasca, darmite sa si manance ori sa se salveze de invazia bolilor democratic de frumos ambalate !?  Ei - bine, a pus la cale strategia de a intarata Rusia, de a o incolti, umili, sanctiona si ameninta, astfel incat tarul Putin sa nu mai poata suporta si sa se transforme intr-un rau dupa care sa se tupileasca toti expiratii euro-atlantici si pe care popoarele nu i-ar mai fi votat nici sa le pici cu tinctura de imprumut FMI ! Bine-bine, e clar ca nici Rusia nu e blandetea Asiei, dar sa observi cu stomacul gol cum toti obamistii, merkelistii, hollandistii, iohanistii (cristofdaumistii) au gasit osul de ros apa-n piua si da-i, si lupta (cu morile de vant)! Doar cu teroristii, n-a mers, se vede ca-i tot mai greu sa manipulezi lumea asta tot mai informata (lua-o-ar boala democratica!), asa ca era nevoie de un dusman serios, unul de stie oricine ce arme are, or daca le are, e clar ca ne invadeaza (n-asa?!). Ce chestie diabolic de inversa: imperialismul occidental, inarmat pana-n dinti si greare raufacatoare, ne-a invadat definitiv, numai ca, vezi doamne!, apare alt invadator (desi fie vorba intre noi, ce sa mai ia dintr-un teritoriu pustiit?!). Nu, domitori prea-urati ai lumii pe care o tarati spre razboiul letal, nu va mai miros gurile a drepturile omului sfartecate de la bun-inceput, acum ii dati cu parfum de pusca, perorati despre summit si batalioane de interventie si mentinere a dominatiei! Fiindca dintr-o data, popoarelor trebuie sa li se furnizeze securitate, ce hrana, medicamente! Ce-i doare pe ei, pe aceste secaturi vorbitoare?! Ii doare ca se pot pomeni cum tinerii popoarelor satule de atatea nedreptati, ori dreptati cautate zadarnic, vor spune cu raspicare: dupa ce ca ne-ati aburit cu oranduirea hotiei organizate pe ranguri de tari dominatoare, democratia asta mai e si eminamente neputincioasa! Ca sa-ti castigi o dreptate clara ca lumina zilei din ochiul oricarui dictator, vei ingrasa avocatii, te vei imbolnavi de stres si inima rea, iti va trece viata batand la porti hotoman de inchise politic si...fara dreptate castigata, vei muri de-a dreptul !  Dar ii avertizam pe toti ca tinerii nu vor trai in halul asta ! Ca tineretea popoarelor nu mai poate fi supusa de gura nesatula a imperialismului care nu stie altceva decat sa furnizeze suferinta , indiferenta, pervertire de valori si moarte, iar daca te faci spre el, fricos si ghiftuit cum e, iti da repede cu bomba nucleara-n cap...
  Inteligenta tinerilor la Putere – acesta e singurul punct cardinal al dreptatii !


sâmbătă, 2 iulie 2016

Europa (încă) Unită şi plăcile tectonice ale puzzel-ului imperialist


Se tot spune că „atunci când istoria se repetă…” vor reveni şi tragediile din care nu s-a învăţat nimic! Dar ce să aibă Omenirea asta de nu poate învăţa din greşelile trecutului ?! Nimic altceva decât faptul că setea de crimă politică şi genocidul colonizator de sânge sunt lăsate, ca moştenire secretă, din generaţii – în generaţii ai acestor astfel de mefistotelici purtători ai microbului dominaţiei cu care s-a infestat democraţia.. O Democraţie centrată nu pe „puterea poporului”, ci pe formidabile state şi servicii secrete (grupuri) organizate pentru săvârşirea diabolicei infracţiuni de  „genocid planetar” şi a căror afacere supremă este  manipularea orânduirii globalizate pe criteriul „prostiei (simplităţii) popoarelor” – cetăţenii cobai neavând nici pregătirea, nici posibilitatea sau vremea de a pricepe ce se întâmplă.  Înscrierea istoriei mondiale pe un nou şi peren făgaş se va putea realiza doar dacă, şi la un moment dat,  se va sări  peste anumitele generaţii „şcolite” în vederea purtării pe mai departe a drapelelor sumbre - pe care dominatorii şi le implantează în aşa-zisele lor inimi…Şi se va instaura, fulminant (şi atât de posibil – dacă s-ar găsi o mână de oameni neapărat neînfricaţi, cu un cuvânt greu şi incoruptibili), singura putere compatibilă cu esenţa termenului de guvernare: „Tinerii la Putere!”, fie şi numai pentru că, prin natura vieţii, au mai mult viitor şi trebuie să le pese de copiii pe care şi-i cresc cu atâta iubire, trudă, dar şi disperare ! După acest Brexit injectat subversiv Europei germanizate se dovedeşte că orice proiecte ale statelor eşuează în dominaţie lugubră. Doar un Proiect arborat de oameni de toate naţionalităţile, prin purtători de stindarde ai oricăror popoare, cu tineri de toate vârstele şi idealurile – aceasta e calea vindecării de imperialism (nepăsător de sângeros), colonialism (devorator şi atroce), sau servicii secrete (rudimentare şi asasine) pentru declanşări subversive ale războaielor nimicitoare. Vedem cum Europa Unită reîncepe să fie tot mai sfârtecată în plăcile tectonice ale unui puzzel prin care poftele morbid moştenite ne vor duce, matematic, la încă o conflagraţie mondială, această ultimă afacere a industriilor de armament şi de medicamente (etc.), fiind pulverizată, bineînţeles, floarea tinerilor din toată lumea!

    Doar dacă, până atunci, tinerii din toate ţările nu vor înţelege că e atât de simplu să-şi guverneze propria trăire în pace şi fericire sănătoasă ! Dar duceţi mai departe salutul perenităţii: Tinerii la Putere!”.